Vippsbanner
nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo nivo

STØTT NORSKE SERVICEHUNDER MED 100 KRONER

Send SMS "hundegave" til 2377

Plukke opp og bære

Servicehunden kan plukke opp og bære nesten alt, fra små mynter til store tunge ting.

STØTT NORSKE SERVICEHUNDER MED 100 KRONER

Send SMS "hundegave" til 2377

Skifte på sengen

Servicehunden kan hjelpe til med å skifte på sengen og bære skittentøyet til vaskerommet.

STØTT NORSKE SERVICEHUNDER MED 100 KRONER

Send SMS "hundegave" til 2377

Frakte gjenstander

Servicehunden kan frakte bager eller annen bagasje, noe som også er fint i forbindelse med innkjøp

STØTT NORSKE SERVICEHUNDER MED 100 KRONER

Send SMS "hundegave" til 2377

Ta tak

Servicehunden kan hjelpe personen til å reise seg opp

STØTT NORSKE SERVICEHUNDER MED 100 KRONER

Send SMS "hundegave" til 2377


For 2018 er det vedtatt en ny ordning med stønad til servicehund for personer med funksjonsnedsettelser. Det er satt av 5 millioner kroner til formålet i 2018.

Hvem kan få servicehund?
Personer som har fysiske funksjonsnedsettelser og trenger hjelp med praktiske gjøremål, som for eksempel å hente gjenstander, åpne og lukke dører, hjelpe til med av- og påkledning kan få servicehund.

Det gis ikke servicehund for å varsle i forbindelse med diabetes eller epilepsi.

Det er et vilkår at du blir vesentlig mer selvhjulpen med en servicehund. Servicehunden må kunne bistå deg med flere praktiske gjøremål.

Din helsetilstand må være god nok til at du kan lufte hunden utendørs til alle årstider, ta deg av nødvendig pleie og stell, drive vedlikeholdstrening av tillærte oppgaver osv.

Hvis du er i arbeid eller under utdanning er det en forutsetning at hunden kan være med, og at den blir akseptert på arbeidsplassen eller skolen. Ditt hundehold må ikke medføre helsemessige problemer, for eksempel allergi, for personer i dine nære omgivelser.

På grunn av en begrenset budsjettramme må NAV prioritere hvem som skal få servicehund. Det er ikke sikkert at du får servicehund selv om du oppfyller vilkårene.

Hvordan søker du?
Du kan søke om servicehund så snart søknadsskjemaet er tilgjengelig på NAVs nettsider. Dette skjer etter 1. april, og senest 11. april 2018.

Fristen for å søke om servicehund for 2018 er 15. mai 2018. Fristen kan bli utsatt.

Det vil bli satt en ny frist for å søke om servicehund for 2019.

Søknaden må inneholde:
En bekreftelse fra kommunen på hvilke kommunale tjenester du mottar og hvor ofte du mottar slike tjenester.

En legeerklæring om din helsesom beskriver:

 • Sykdommer og skader av betydning for din helse
 • Mobilitet/hjelpemidler til forflytning
 • Fysisk styrke
 • Balanse
 • Reaksjonshastighet
 • Utholdenhet
 • Høyde og vekt
 • Hørsel
 • Syn
 • Stemme/evne til å uttrykke deg høyt og tydelig
 • Behov for søvn og hvile på dagtid
 • Konsentrasjonsnivå
 • Psykisk helsetilstand
 • Medisinbruk
 • Om det forventes en endring i din helsetilstand i løpet av de neste 12-18 månedene
 • Det er ikke utarbeidet et skjema for legeerklæringen. Du må selv passe på at legeerklæringen beskriver punktene over.

Hva skjer etter at søknaden er sendt?
NAV vurderer om du kan være aktuell for å få servicehund. I så fall blir du kontaktet av Faglig utvalg for servicehunder. De intervjuer deg, vurderer om du oppfyller vilkårene og om du kan få servicehund på årets budsjett. NAV fatter vedtak om dette.

Deretter blir du kontaktet av en hundeskole som har avtale med NAV for en kartleggings-samtale hjemme hos deg.

Når hunden har gjennomført grunntrening og spesialtrening for å dekke dine individuelle behov skal du delta på et to ukers kurs hos leverandøren. Her du trener sammen med servicehunden under ledelse av en hundetrener.

Du og servicehunden må bestå en godkjenningsprøve mot slutten av kurset. Etter godkjenningen skal du trene i 5 dager med servicehunden under ledelse av hundetrener hjemme hos deg selv.

NAV vil fatte et nytt vedtak om tildeling av servicehund.

https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Relatert+informasjon/servicehund