Vippsbanner

Støtt oss

Norske Servicehunder er med våre 20 brukermedlemmer en veldig liten brukerforening. Vi får ingen statlig støtte og er avhengig av gaver for å kunne opprettholde ønsket aktivitetsnivå.

Ditt bidrag gjør at vi kan arrangere brukersamlinger og andre aktiviteter for å drive kompetanseheving. Det gjør også at vi kan drive organisert trening av servicehundene. Og ikke minst kan vi jobbe for servicehundsaken både overfor politikere og mot nye potensielle brukere.

Se filmen om Johanna og Carmen og se hvordan en servicehund gir økt livskvalitet.